بازوهایی به سبک کوین لورون،ماشین عضله مریلند!

اگر شما هم به دسته بدنسازان سخت کوش تعلق دارید، قبل از قدم گذاشتن در باشگاه و تحریک عضلات به رشد می بایست یک برنامه تمرینی مناسب برای خود فراهم کنید. آزمون و خطا در کنار تجربه کردن تمامی حرکات تمرینی با استفاده از سیستم های مختلف تمرینی…

دانلود مجله بدنسازی و تناسب اندام علم و عضله – شماره اول

مجله علم و عضله شماره اول با یاری پروردگار در تاریخ 26 مرداد 1389 منتشر و در دسترس عموم علاقه مندان بدنسازی و تناسب اندام قرار گرفت. اولین تجربه تهیه و تالئیف نخستین مجله الکترونیکی رایگان دنیای پرورش اندام تجربه ای بزرگ برای تیم علم و عضله…

عضلات پا: آناتومی و آموزش حرکات + برنامه تمرین

همانطور که می دانید عضلات پا در قسمت تحتانی بدن و در موقعیت بین لگن و زانو قرار گرفته اند. عضلات این قسمت بواسطه وجود یک استخوان بلند در مرکز خود به لگن و زانو متصل می شنود که به آن استخوان ران یا فمور Femur گفته می شود.  جالب است بدانید که…

جلو بازو دمبل تک لاری / One-Arm Dumbbell Preacher Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل و نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی…

جلوبازو دمبل ایستاده / Standing Dumbbell Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز:دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار ( یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام حرکت:…

جلوبازو هالتر نشسته / Seated Barbell Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: هالتر نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح تجربه: مبتدی و…

جلوبازو سیمکش / Biceps Cable Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه:  دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: سیمکش نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی…

جلوبازو هالتر لاری / EZ-Bar Preacher Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: بازویی قدامی، ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز:هالتر خم EZ، نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش(دوطرفه) سطح تجربه:…

جلوبازو دمبل چکشی / Dumbbell Hammer Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز:دمبل نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه: مبتدی بهترین کارایی: نام حرکت:…

جلو بازو هالتر ایستاده / Barbell Biceps Curl

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه بازو گروه عضلانی اصلی: دوسر بازویی گروه عضلات ثانویه: بازویی قدامی، دلتوئید قدامی و ساعد نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: هالتر نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار و کشش (یک طرفه) سطح…