مرور برچسب: نکات تغذیه

نکات تغذیه

قبل و بعد از تمرین چی بخوریم؟ پروتئین، کربو یا چربی!

برای چربی سوزی یا افزایش حجم قبل و بعد از تمرین چی بخوریم؟ آیا روشی برای دستیابی به حداکثر نتایج با خوردن کربوهیدرات، پروتئین و چربی وجود دارد؟ نظر شما چیست،آیا می توانیم به این هدف دست پیدا کنیم؟