مجله بدنسازی علم و عضله اولین نشریه الکترونیکی بدنسازی و تناسب‌اندام است که فعالیت خود را با انتشار اولین شماره در مرداد ماه سال 1389 آغاز نموده است. هدف از انتشار مجله ارتقاء سطح دانش ورزشکاران و مربیان درزمینهٔ های مختلف بدنسازی همچون تمرین، تغذیه، مکمل واستروئیدها است و همچنین با نگاه ویژه به مبحث بدن‌سازی بانوان سعی در ترویج فرهنگ صحیح و مبارزه با شایعات و باورهای نادرست در جامعه ورزشی دارد.

تیم علم و عضله با اتکا به دانش نویسندگان خود و با بهره‌گیری از مترجمان متخصص با ترجمه و تألیف مقالات سایت‌ها و مجلات بدنسازی خارجی توانسته مجله علم و عضله را به‌صورت کاملاً رایگان در دسترس شما کاربران گرامی قرار دهد.

امیدواریم که توانسته باشیم با این حرکت کوچک، قدمی درراه ارتقا دانش ورزشکاران در سراسر میهن عزیزمان ایران برداشته باشیم.

34489503
مجله بدنسازی علم و عضله ش 25
سال نهم / اردیبهشت و خرداد 99