مرور دسته بندی: علم تمرین

علم تمرین

آشنایی با انواع سیستم های تمرینی، تکنیک های شدت دهنده، شرح و توضیح کامل اصول و مبانی تمرین بهمراه ارائه برنامه های تمرینی متناسب با اهداف شامل ساخت و توسعه عضلات، چربی سوزی و کاهش وزن با هدف ارتقاء سلامت فردی و دستیابی به تناسب اندام.