مرور دسته بندی: علم تمرین

علم تمرین

دانستنی های لازم برای شروع تمرینات بدنسازی، ادامه مسیر بصورت راهنمایی گام به گام تا دستیابی به اهداف ورزشی از جمله کاهش وزن، رشد و توسعه عضلات، افزایش قدرت و ریکاوری عضلات.