مرور دسته بندی: تمرین

تمرین

آشنایی با انواع برنامه های تمرینی در تمام سطوح از مبتدی تا پیشرفته، ، شرح و توضیح کامل اصول و مبانی تمرین بهمراه ارائه برنامه های تمرینی حجم، چربی سوزی و تناسب اندام، با هدف جلوگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء سلامت فردی.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.

پلاور دمبل / Dumbbell Pullover

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: دندانه ای قدامی، بین دنده ای، پشتی بزرگ. گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، سینه ای و دلتوئید. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: دمبل، نیمکت شیبدار نوع حرکت: ترکیبی نوع…

پرس زیر سینه دمبل / Decline Dumbbell Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: بخش پایینی سینه ای بزرگ (سر جناغی) گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، دلتوئید قدامی. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: دمبل، نیمکت شیبدار نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار…

پرس بالاسینه هالتر / Incline Barbell Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: بخش فوقانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، دلتوئید قدامی. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: هالتر، نیمکت شیبدرا. نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار (دو طرفه)…

پرس سینه هالتر / Barbell Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه: عضلات سینه گروه عضلانی اصلی: سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: سه سربازویی، دلتوئید قدامی. نوع تمرین: قدرتی تجهیزات مورد نیاز: هالتر، نیمکت تخت نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه:…

عضلات سینه: آناتومی و آموزش حرکات + برنامه تمرین

در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از آناتومی عضلات سینه می پردازیم و بعد از آشنایی با جزئیات و نحوه عملکرد هر بخش از عضلات سینه به سراغ  معرفی و آموزش صحیح نحوه انجام حرکات تمرینی موثر بر هر بخش می رویم و در آخر با ارائه یک برنامه تمرینی…