مرور دسته بندی: تمرین

تمرین

آشنایی با انواع برنامه های تمرینی در تمام سطوح از مبتدی تا پیشرفته، ، شرح و توضیح کامل اصول و مبانی تمرین بهمراه ارائه برنامه های تمرینی حجم، چربی سوزی و تناسب اندام، با هدف جلوگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء سلامت فردی.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.

پرس سینه دست جمع اسمیت / Smith Machine Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و اسمیت نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…

پرس سینه دست جمع/ Close Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی و سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و هالتر نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی نوع نیرو: فشار (دوطرفه) سطح تجربه:…

پرس سینه مچ برعکس/ Reverse Grip Bench Press

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سربازویی گروه عضلات ثانویه:سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی تجهیزات مورد نیاز: نیمکت و هالتر نوع تمرین: مقاومت نوع حرکت: چند مفصلی / ترکیبی نوع نیرو: فشار سطح تجربه:…

پشت بازو سیم کش ایستاده/ Tricep Cable Pushdown

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام تجهیزات مورد نیاز: دستگاه سیم کش نوع تمرین: قدرت نوع حرکت: تک مفصلی / ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی و متوسط…

پشت بازو هالتر خوابیده/ Lying Tricep Extension

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: هالتر و نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی/ ایزوله نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و متوسط…

پشت بازو دمبل خوابیده / Lying Dumbbell Tricep Extension

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: هیچکدام نوع تمرین: قدرت تجهیزات مورد نیاز: دمبل و نیمکت نوع حرکت: تک مفصلی نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی و متوسط بهترین…

پشت بازو پارالل / Tricep Parallel Dip

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سه سر بازو گروه عضلانی اصلی: سه سر بازویی گروه عضلات ثانویه: عضلات سینه، سرشانه و ساعد نوع تمرین: مقاومتی تجهیزات مورد نیاز: وزن بدن نوع حرکت: ترکیبی نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تمرین: مبتدی…

عضلات بازو: آناتومی و آموزش حرکات + برنامه تمرین

در اولین ملاقات با یک بدنساز چه چیزی نظر شما را جلب می کند؟ عضلات بازو حجیم یا عضلات سینه قطور؟ نظر شما درباره یک جفت بازو حجیم و چشم نواز چیست؟ بسیاری از ورزشکاران با هدف دستیابی به حجم در یک یا چند عضله خاص بدنسازی را انتخاب می کنند.…

قفسه سینه کراس اور / Cable Crossover

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سینه گروه عضلانی اصلی: بخش میانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی نوع تمرین: کششی تجهیزات مورد نیاز: دستگاه کراس اور نوع حرکت: ایزوله (مجزا) نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه: مبتدی…

قفسه سینه (فلای) دمبل / Dumbbell Flye

مشخصات تمرین: تمرینات ناحیه سینه گروه عضلانی اصلی: بخش میانی سینه ای بزرگ گروه عضلات ثانویه: دلتوئید قدامی نوع تمرین: قدرتی/ کششی تجهیزات مورد نیاز: هالتر، نیمکت تخت. نوع حرکت: ایزوله (مجزا) نوع نیرو: فشار (دو طرفه) سطح تجربه:…