مرور دسته بندی: برنامه غذایی بانوان

برنامه غذایی بانوان

آشنایی با علم تغذیه و مبانی آن، ارائه رژیم های کاهش و افزایش وزن، نکات مهم در جهت دستیابی به اهداف با در نظر گرفتن شرایط بانوان، ارائه دستور پخت مواد غذایی با در نظر گرفتن مقادیر موثر کالری در جهت کاهش یا افزایش وزن و همچنین معرفی مکمل های مورد نیاز.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.