مرور دسته بندی: افزایش وزن و حجم

افزایش وزن و حجم

آشنایی با اصول تغذیه در دوران حجم، ارائه رژیم های غذایی در جهت تامین کالری لازم در جهت رشد و توسعه عضلات،معرفی و بررسی ریز مغذی و درشت مغذی ها، آموزش کامل نحوه انتخاب و بکارگیری وعده های غذایی در جهت دستیابی به افزایش وزن و توسعه عضلات.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.