مرور دسته بندی: مسترالمپیا

مسترالمپیا

با تاریخچه بزرگترین رویداد دنیای بدنسازی و پرورش اندام آشنا خواهیم شد. به معرفی هرچه بیشتر این رویداد مهم از زمان شکل گیری آن تا رسیدن به شکل و شمایل امروزی در کنار حواشی و اتفاقات مهم خواهیم پرداخت و نگاهی اجمالی به جوایز و بدنسازان حاضر در تمامی دوران برگزاری این رقابت با شکوه خواهیم داشت.

برای دسترسی به مقالات هر بخش کافیست بر روی بخش مورد نظر کلیک کنید.