مرور دسته بندی: سبک زندگی قهرمانان

سبک زندگی قهرمانان

در این بخش نگاه ویژه ای داریم به زندگی قهرمانان و اسطوره های دنیای پرورش اندام، و قصد داریم هر چه بیشتر با سبک زندگی آنها آشنا شویم. از زندگی شخصی گرفته تا اتفاقات مهم و تاثیر گذار در جهت دستیابی به اهداف ما نیز می آموزیم که چطور می توانیم با الگو قرار دادن قهرمانان به اهداف مان دست یابیم.