مرور دسته بندی: تمرینات خانگی بانوان

تمرینات خانگی بانوان

تمرینات خانگی آسان برای شروع

مشخصات 15 دقیقه تا اندام ایده آل: هدف اصلی: ساخت عضله ، بهبود استقامت نوع تمرین: چندگانه (ترکیبی) سطح تمرین: مبتدی مدت برنامه تمرین: 6 هفته تعداد جلسات تمرین: 3 جلسه در هفته زمان تمرین: 30 الی 45دقیقه تجهیزات مورد…